Financieel

Loonheffing en belastingschijven 2014

Over uw inkomen betaalt u belasting. Deze belasting wordt loonheffing genoemd en bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Loonheffing en belastingschijven 2013 en 2012

Van uw bruto inkomen wordt maandelijks loonheffing ingehouden. Deze loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Voorbeeldbrief middelingsverzoek

Om het inkomen van 3 jaar door de belastingdienst te laten middelen, zal een middelingsverzoek verstuurd moeten worden.

Voorbeeld berekenen middeling

Bij de aanvraag van middeling over uw inkomen, moet een eigen berekening van de belastingteruggaaf meegestuurd worden. Het is fijn om hierbij een voorbeeld te gebruiken. 

Loonheffing tarieven per jaar

Elk jaar veranderen de tarieven voor loonheffing. Deze gelden voor het inkomen in box 1, werk en woning. Aan de hand van deze tarieven kunt u zelf uw loonheffing berekenen.

¬©Infomuur. Alle artikelen op deze site vallen onder de auteurswet. Niets van deze tekst mag dan ook zonder toestemming op welke wijze dan ook gekopieerd worden.

Inhoud syndiceren