Geld

Kinderbijslag bijverdienen

Veel kinderen willen wat bijverdienen en nemen een bijbaan. Zodra uw kind 16 of 17 jaar is kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

Hoogte kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor de opvoeding en verzorging van kinderen t/m 17 jaar. De hoogte kan elk jaar aangepast worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de leeftijd van kinderen.

Hoogte minimumloon en minimumjeugdloon 2011

In Nederland geldt het minimumloon en minimumjeugdloon. Dit is het minimum dat een werkgever u moet betalen aan loon. De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van uw leeftijd.

©Infomuur. Alle artikelen op deze site vallen onder de auteurswet. Niets van deze tekst mag dan ook zonder toestemming op welke wijze dan ook gekopieerd worden.

Inhoud syndiceren